El Nostre Model de Negoci

Al Fornet lluitam contra la globalització econòmica i cultural que està fent desaparèixer la identitat cultural dels territoris. Defensam un model de negoci petit, familiar i arrelat al paisatge, la seva història i els seus habitants, en contra de les grans corporacions que estandarditzen el gust a nivell global.
Un dels objectius pels quals lluitam és la sobirania alimentària dels territoris, és a dir, el fet d'intentar emprar tots els recursos que dóna el lloc on habitam per abastir-nos, depenent el mínim possible de l'exterior. D'aquesta manera, es redueix la contaminació de l'indústria de transport de mercaderies, es preserven els ecosistemes, camps de conreu i els llocs de feina dels pagesos, alhora que mantenim vives les varietats locals i els seus sabors, part essencials de la nostra cultura gastronòmica.
El Fornet, així doncs, viu un compromís des del primer dia amb els petits productors, pagesos, ramaders i petits artesans, amb el producte local i amb l'ús de les varietats locals, guiant-nos per les directrius del moviment Slow Food.
Ens allunyem de la globalització comercial però desitgem la globalització de la justícia social per tal que les persones gaudeixin de la mateixa dignitat. Pretenem oferir una cuina democràtica de bona qualitat i accessible per a moltes persones. En el nostre obrador no ens arriben productes ultraprocesats, no hi ha dreceres, no es tuda res i ens basem en l'aprofitament total de les matèries primeres fent una cuina i rebosteria neta i senzilla i per tant, els excedents són donats cada dia a un menjador social de la ciutat.
Fotografia de Cesar Segarra